Начало
Галерия
Цени
Карта

Контакти
Специални
оферти
Атракции
Нашите предложения за Вашата почивка:
 • С предварителна заявка печено прасенце и дивечови блюда.
 
Единична стая       -    60 лв.
 в цената е включена нощувка и закуска
Двойна стая           -    85 лв.
Студио                    -  105 лв.
Апартамент            -  130 лв.
Ценоразпис:
 • ЦЕНИ ЗА ОТСТРЕЛ НА ДИВЕЧ /в евро/

I. ПТИЦИ

ГОРСКИ БЕКАС - 21 €  отстрел + месо

II. ЕДЪР ДИВЕЧ

1. БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН – CERVUS ELAPHUS L.
Трофеят се заплаща на база теглото в килограми, измерен с горната челюст.
Шилар (първи рога) селекционно; 155 €  
  до 5,0 кг 1025 €    
от 5,0 кг до 6,0 кг 1025 € +3 €*  
от 6,0 кг до 6,5 кг 1325 € +5 €*  
от 6,5 кг до 7,0 кг 1575 € +6 €*  
от 7,0 кг до 7,5 кг 1875 € +7 €*  
от 7,5 кг до 8,0 кг 2225 € +8 €*  
от 8,0 кг до 8,5 кг 2625 € +8 €*  
от 8,5 кг до 9,0 кг 3025 € +9 €*  
от 9,0 кг до 9,5 кг 3475 € +10 €*  
от 9,5 кг до 10,0 кг 3975 € +15 €*  
от 10,0 кг до 10,5 кг 4925 € +19 €*  
от 10,5 кг до 11,0 кг 5675 € +25 €*  
от 11,0 кг до 12,0 кг 6925 € +43 €*  
от 12,0 кг до 13,0 кг 11225 € +72 €*  
  над 13,0 кг 18425 € +77 €*  
*Забележка: За всеки следващи 10 грама.
За трофеи над 230.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранен елен - 50% от стойността на теглото на трофея, заявен от ловеца.
За отстреляна кошута - 155 €, ранена кошута - 180 €.
За отстрелян приплод -100 €, ранен приплод -155 €.

2. СЪРНА – CAPREOLUS CAPREOLUS L.
Трофеят се заплаща на база теглото, измерено в грамове, като за горната челюст се приспадат 90 грама.
  до 250 г 155 €    
от 250 г до 300 г 155 € +3 €*  
от 300 г до 350 г 305 € +5 €*  
от 350 г до 400 г 555 € +8 €*  
от 400 г до 450 г 955 € +13 €*  
от 450 г до 500 г 1605 € +18 €*  
  над 500г 2505 € +23 €*  
*Забележка: За всеки следващ грам.
За трофей над 150.00 точки се начислява добавка от 10% върху цената.
За ранен сръндак - 50% от стойността на теглото на трофея, заявен от ловеца.
За отстреляна сърна - 75 €, ранена сърна - 100 €.
За отстрелян приплод - 50 €, ранен приплод - 65 €. -155 €.

3. ДИВА СВИНЯ – SUS SCROFA L.
Трофеят се заплаща на база средноаритметично от дължината на долните зъби.

 • ПОДБОРЕН ЛОВ
    до 14,00 см 155 €    
  от 14,00 см до 16,00 см 155 € +10 €*  
  от 16,00 см до 18,00 см 355 € +13 €*  
  от 18,00 см до 20,00 см 615 € +20 €*  
  от 20,00 см до 22,00 см 1015 € +31 €*  
    над 2,00 см 1635 € +51 €*  
  *Забележка: За всеки следващ милиметър.
  За ранен глиган - 360 €.
  За отстреляна дива свиня до 1 год – 50 €.
  За отстреляна дива свиня от 1 до 2 год – 105 €, ранена – 150 €.
  За отстреляна женска над 2 год - 510 €, за ранена – 750 €.
  За отстрелян глиган над 125 т. по С1С се заплаща 10% върху цената на трофея.

 • ГРУПОВ ЛОВ (ГОНКА)
    до 14,00 см 205 €  
  от 14,00 см до 16,00 см 255 €  
  от 16,00 см до 18,00 см 410 €  
  от 18,00 см до 20,00 см 665 €  
  от 20,00 см до 22,00 см 970 €  
    над 2,00 см 1640 €  
  *Забележка: За всеки следващ милиметър.
  За отстреляна дива свиня до 1 год – 50 €.
  За отстреляна дива свиня от 1 год до 2 год - 105 €.
  За отстреляна женска над 2 год – 310 €.
  При лов на гонка такси за празен изстрел, ранен и ненамерен дивеч не се заплащат.

III. ХИЩНИЦИ

 1. ВЪЛК – CANIS LUPUS - 200 €
 2. ДИВА КОТКА – FELIS SILVESRTRIS SCHERB - 105 €
 3. ЛИСИЦА – VULPES VULPES - 5 €
 4. ЧАКАЛ – CANIS AUREUS - 5 €
 5. БЯЛКА – MARTES FOINA - 25 €
 6. ЧЕРЕН ПОР – MUSTELA PUTORIOS - 25 €
Забележка: Отстрелните такси включват дрането и осоляването на кожите.

IV. ДИВЕЧОВО МЕСО
/отстреляно и закупено от ловците/

 1. ЕЛЕНИ - 3 € за кг
 2. СЪРНИ - 4 € за кг
 3. ДИВИ СВИНЕ - 2 € за кг
Забележка: За цялото животно с кожа, изкормено, без глава (по БДС), включително ветеринарен сертификат.

V. НЕОБРАБОТЕНИ ДИВЕЧОВИ КОЖИ
/отстреляни и закупени от ловците/

 1. БЛАГОРОДЕН ЕЛЕН - 130 €
 2. ДИВА СВИНЯ - 100 €
 3. СЪРНА - 80 €
Забележка: В цената е включено дрането и осоляването на цялата кожа или част от нея.
 • ЦЕНИ ЗА ЛОВНИ УСЛУГИ /в евро/
 1. Нощувка за стая съгласно категоризация на НУГ
  ловна резиденция
  - за един ловец - 40 €
  - за двама ловци - 50 €
 2. Храноден
  - за всички ловни резиденции, ловни домове и хижи - 40 €
  (закуска - 5 €, обяд - 15 €, вечеря - 20 €).
  Към хранодена е включена консумация на безалкохолни и топли напитки. Ниско и високо алкохолните напитки се утвърждават по утвърден ценоразпис от Директора, поставен на видно място. В деня на пристигане и заминаване клиентите заплащат реално консумираните закуска, обяд или вечеря.
 3. Ловен водач за един ден - 30 €.
 4. Преводач за един ден - 40 €.
 5. Организиране на групов лов на дива свиня за група за 1 ден (без допълнителни услуги) - 240 €.
 6. Организиране на групов лов на дива свиня (водач, гонач, куче и автомобил)
  - за един ловец дневно - 60 €.
 7. Организиране на групов лов на дива свиня (без водач, гонач, куче и автомобил)
  - за един участник дневно - 30 €.
 8. Ловно куче за един ден - 8 €.
 9. Пансион ловни кучета - 5 €.
 10. Моторно превозно средство за един ден:
  -един ловец - 30 €
  -двама ловци - 50 €.
 11. Ползване на ловно оръжие за един ден - 25 €.
 12. Фотолов за един ден - 15 €.
 13. Трансфер (място на пристигане - стопанство - място на отпътуване)
  - за микробус и лек автомобил - 0,5 € за км, но не повече от 255 €.
 14. Преводачът заплаща за храна и нощувка съгласно Наредбата за командировки.
 15. За деца до 7 години, придружаващи ловците не се заплаща за нощувка и храна. За деца от 7 до 14 години се заплаща 50% от цената на нощувката и храната.
 16. Чуждестранният контрагент или неговият представител заплащат 50% от цената на нощувката.
 17. Всички допълнителни услуги се заплащат по договаряне.
 18. Одобрените цени са минимални. Държавните дивечовъдни станции могат да договарят по-високи цени.
 19. Комисионните са до 15% от договорените брутни цени (до 15 лв. на всеки 100 лв.), директните клиенти не получават комисионни и отстъпки от цената.
 20. Заявка за лов се счита потвърдена, когато услугите са предплатени на 50%, най-малко 30 дни предипровеждането на лова.
 • ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 1. Одобрените цени са минимални и в тях не е включен ДДС. Лицата, стопанисващи дивеча, могат да договарят по-високи цени. Ловуването се извършва на база сключени договори.
 2. Комисионните са до 15% от договорените брутни цени (до 15 лв. на всеки 100 лв.).
 3. Трофеите от благороден елен, елен лопатар и сръндак се заплащат на база тегло, измерено 24 часа след обработката им. При оценката по СIС на благороденелен се приспадат 700 г. от теглото на трофея без долна челюст, при елен лопатар се приспадат 250 г. от теглото на трофея без долна челюст, при оценка по СІС на сръндак се приспадат 90 г. oт теглото на трофея без долна челюст. В случаите на измерване на трофеите преди изтичане на този срок от теглото се приспадат 5% за влажност.
 4. За трофеи над 230,00 точки за благороден елен в оценителния протокол да се приспадат 10% от теглата им, ако не е изминал нужният 3-месечен период след отстрела им.
 5. Лицата, стопанисващи дивеча, гарантират до 15% точност при отстрела на заявения трофей (не важи за глиган). Когато разликата в гарантираната точност е над 15%, случаят се решава в Националната оценителна комисия.
 6. Отстреляните ловни трофеи се оценяват по формулите на СIС. Маркират се и се пломбират от оценителна комисия. Таксата за оценка на отстреляните ловни трофеи и полагащите се медали се заплащат от стопанисващите дивеча.
 7. Трофеите, отстреляни от чуждестранни ловци, се изнасят, придружени с оценителен и разплащателен протокол, заверени от регионална оценителна комисия и необходимите за целта други експортни документи.
 8. Ако един ловен ден, за който е направена организация за групов лов, ловците нямат даден нито един изтрел, се заплаща само цената по т.5 от ЦЕНИ ЗА ЛОВНИ УСЛУГИ (раздел 2).
 9. Пропуснатият изстрел не се заплаща от ловеца, но се записва при оформянето на разплащателния протокол.
 10. Чуждестранни ловци туристи могат да ловуват в Република България само срещу ловен билет по образец на Националното управление по горите към МЗГ, издаден от дивечовъдни станции на основание ловния им билет от съответната страна. Таксата за ловен билет за един месец, определена от Министерския съвет е - 45 лв (от чуждестранни ловци се заплаща в EUR по курса за съответния ден).
 11. Лицата, стопанисващи дивеча, могат да договарят пакетни цени за лов, след като бъдат одобрени от Националното управление по горите към МЗГ.